image39

Site Content

Informacije za zdravstvene radnike

 

Šta je potrebno da imate kako biste bili u mogućnosti da tražite posao kao bolničar (helsefagarbeider) u Norveškoj?


Prve dve stavke su neophodne, a treću je poželjno da imate (negde se traži, negde ne, što znači da ako je imate, veća je mogućnost da što pre nađete posao, naročito u Oslu).

1. Autorizacija iz Norveške na osnovu medicinske škole
2. Norveški jezik, 2 nivoa (po našoj sistematizaciji ili B1 nivo)
3. Položen Norskprøve test u Norveškoj (polaganje se održava 2 puta godišnje)

-Autorizacija se dobija slanjem dokumenata u Norvešku i postupak traje četiri meseca.

-Norveški jezik, potrebno je oko sedam meseci učenja za 2 nivoa ( Naš prvi nivo su kursevi A1 i A2 po knjizi Pa Vei i naš drugi nivo B1 po knjizi Stain pa Stain, Me Norsk )

-Norskprøve, polaganje dva puta godišnje u Norveškoj, krajem maja i krajem novembra.
Naša škola organizuje pripremu za polaganje NP testa.


Šta je potrebno da biste tražili posao kao medicinska sestra (sykepleier) u Norveškoj?


Visoka strukovna škola
Dobija se licenca iz Norveške za medicinsku sestru
Polozen Norskprøve (još uvek, ima najava da će se traziti Bergenstest)
Polaganje Nasjonalfaga za medicinsku sestru (sykepleier)

Viša medicinska

Zemunska se uvek priznaje, Ćuprijska nekada da, nekada ne, nažalost to zavisi od onoga ko procenjuje u Helsedirektoratet
Norveški jezik – Polozen Norskprøve
Praksa:
8 nedelja prakse na psihijatriji (obavezno)
10 nedelja prakse na gerijatriji (obavezno)
5 nedelja prakse na hirurgiji (mogu da traze)
3-4 nedelje prakse na pedijatriji (mogu da traze)
Polaganje NasjonalfagaZašto ova stranica?

Mnogi naši učenici uče norveški da bi u Norveškoj potražili posao. Naša škola norveškog pomaže učenicima vezano za sve neophodne informacije o zaposlenju u Norveškoj